REJESTRACJA PRODUKTU

W celu rejestracji produktu w naszej bazie prosimy dane dotyczące zakupionego grilla wysłać na adres email: info@foodlovers.pl :

- Imię i Nazwisko:

- email / nr telefonu / Address / Miejsce zakupu oraz datę, model i nr seryjny grilla 

Z dopiskiem: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Foodlovers.pl moich danych osobowych znajdujących się w powyższej wiadomości w celu ich rejestracji w bazie Foodlovers.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zezwalam firmie Foodlovers.pl na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w tej wiadomości zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach handlowych.

Zezwalam również firmie Foodlovers.pl - M. Koppa (dalej zwanej Foodlovers.pl) na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu dostarczania uaktualnionych informacji o obsłudze klientów we współpracy z osobami trzecimi jako partnerami firmy Foodlovers.pl.


 

UWAGA:

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych oznaczonych jako pola wymagane lub brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację. Administratorem danych osobowych jest firma Foodlovers.pl - M. Koppa z siedzibą w Warszawie, ul. Rumiana 5b. 02-956. Dane osobowe firma Foodlovers.pl przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności. Dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem strony internetowej Foodlovers.pl jest dokonywane w biurze wyżej wymienionego Podmiotu upoważnionego do przetwarzania danych osobowych wyłącznie przez wykwalifikowany personel wyznaczony do czynności tego rodzaju w ramach struktur organizacyjnych Podmiotu lub sporadycznie przez osoby wykonujące prace serwisowe i konserwatorskie. Żadne dane osobowe wynikające z świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim ani publicznie z wyjątkiem danych osobowych użytkowników, którzy złożyli wniosek o przesłanie im materiałów informacyjnych oraz użytkowników, którzy subskrybują biuletyn; dane osobowe takich użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług przez nich żądanych.

Metody przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez urządzenia automatyczne jedynie przez czas konieczny do osiągnięcia celu, dla którego są gromadzone. Zastosowanie znajdują szczególne środki bezpieczeństwa aby zapobiec utracie, bezprawnemu lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych oraz dostępowi do nich przez osoby nieautoryzowane.

Prawa stron, których dane osobowe dotyczą

Strony, których dane osobowe dotyczą, mają prawo w każdej chwili uzyskać potwierdzenie, czy takie dane istnieją, poznać ich zawartość i pochodzenie, sprawdzić ich poprawność, zażądać aktualizacji lub korekty tych danych (art. 32 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Na podstawie wskazanego przepisu, strony mają prawo zażądać usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, oraz w każdym przypadku do przeciwstawienia się, w przypadku istnienia uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu danych osobowych. Takie wnioski należy kierować wyłącznie na adres poczty elektronicznej: info@foodlovers.pl . Informacja ta, opublikowana na stronie http://www.outdoorchef.pl podlega okresowej aktualizacji i/lub zmianom wymaganym przez prawo.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel